Languages

Next Event

CANCELLED - Meadow Monitoring

Saturday 24th August 2019,
11.00am - 4.00pm

Venue: Gilfach Nature Reserve

Join Ray Woods to discover why we need to monitor the meadows at Gilfach Nature Reserve.

See all events

Gadael Cymynrodd

Girl hugging tree by Tom Marshall

 
 
Cadw pili-palod yn hedfan uwch ein pennau.

 

 

Gwneud yn siŵr bod yna bob amser le i fywyd gwyllt yn Sir Faesyfed.

 

 

 

Mae'n gwneud gwir wahaniaeth.

 

 

Llun gan Tom Marshall

Mae Ymddiriedolaeth Natur Maesyfed wedi gallu sicrhau bywyd gwyllt â help cymynroddion.

  • Defnyddiwyd cymynrodd oddi wrth Mary Whitton i brynu Cors Abercamlo.
  • Defnyddiwyd cymynrodd oddi wrth Flossie Brand i brynu Bryn Tylcau.

Sut i adael cymynroddCommon Cow Wheat by Philip Precey

Os ydych chi eisoes gwneud ewyllys, siaradwch â'ch cyfreithiwr am adael cymynrodd i Ymdddiriedolaeth Natur Maesyfed.

Os nad ydych chi wedi gwneud ewyllys eto, yna siaradwch â'ch cyfreithiwr am sut gallwch chi adael cymynrodd i Ymddiriedolaeth Natur Maesyfed, boed yn gyfran o werth eich stad neu'n swm penodol rydych chi eisiau ei adael.