Gadael Cymynrodd

Girl hugging tree by Tom Marshall

 
 
Cadw pili-palod yn hedfan uwch ein pennau.

 

 

Gwneud yn siŵr bod yna bob amser le i fywyd gwyllt yn Sir Faesyfed.

 

 

 

Mae'n gwneud gwir wahaniaeth.

 

 

Llun gan Tom Marshall

Mae Ymddiriedolaeth Natur Maesyfed wedi gallu sicrhau bywyd gwyllt â help cymynroddion.

  • Defnyddiwyd cymynrodd oddi wrth Mary Whitton i brynu Cors Abercamlo.
  • Defnyddiwyd cymynrodd oddi wrth Flossie Brand i brynu Bryn Tylcau.

Sut i adael cymynroddCommon Cow Wheat by Philip Precey

Os ydych chi eisoes gwneud ewyllys, siaradwch â'ch cyfreithiwr am adael cymynrodd i Ymdddiriedolaeth Natur Maesyfed.

Os nad ydych chi wedi gwneud ewyllys eto, yna siaradwch â'ch cyfreithiwr am sut gallwch chi adael cymynrodd i Ymddiriedolaeth Natur Maesyfed, boed yn gyfran o werth eich stad neu'n swm penodol rydych chi eisiau ei adael.