Fy 'Bucket List'

Mae llawer ohonom ni'n gosod nodau blynyddol, yn llunio rhestri o'n dymuniadau neu'n gwneud addewidion i ni'n hunain. I'r rheiny sy'n caru bywyd gwyllt, ymlith eu nodau posibl mae gweld gwiwr goch yn y gwyllt neu brofi sŵn a golygfa fythgofiadwy haid o ddrudwy'n hedfan gan lunio siapiau yn yr awyr ar ddiwedd yr hydref.

Gadael Cymynrodd i Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed

 

Mae creu Rhestr Bwced yn gallu rhoi cychwyn i rywbeth rhyfeddol: fe allai newid eich bywyd chi, bywydau pobl eraill, a'r byd.

 

Os ydych chi'n caru bywyd gwyllt, beth am adael cymynrodd i'r Ymddiriedolaeth Natur o'ch dewis? Gallai hyn fod gyflawniad Rhestr Bwced parhaol ei arwyddocâd.