Prynwch Bwyd Adar

Woodpecker feeding on peanuts

Mae bwydo adar yn rhoi gwell cyfle iddyn nhw oroesi yn ystod cyfnodau pan mae bwyd yn brin. Gobeithio y bydd eich ymwelwyr adarol yn rhoi llawer iawn o bleser ichi wrth eu gwylio’n gwerthfawrogi’ch rhoddion!

Mae yna ddwy ffordd y gallwch chi brynu bwyd adar oddi wrth Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed.

1. O’n siop sydd ar agor ar fore dydd Mawrth a dydd Gwener rhwng 10am ac 1pm.

2. Ar-lein o Vine House Farm. Mae Vine House yn rhoi 5% o’u derbyniadau i’r Ymddiriedolaethau Natur – ffigur sy’n dod yn llwyr o’u helw nhw heb basio’r un geiniog o’r gost honno ymlaen i’w cwsmeriaid. Pam eu bod nhw’n gwneud hynny? Oherwydd eu bod nhw o’r farn mai dyna’r peth iawn i’w wneud ac oherwydd ei fod yn estyniad o’r athroniaeth sydd wrth wraidd Bwydydd Adar Vine House Farm.